SMIX

Pěvecký sbor SMIX

SMIX logo

Pěvecký sbor SMIX

Náš smíšený sbor SMIX vznikl v létě 2011, kdy většina členů měla již předchozí zkušenost se zpěvem v dětském sboru Rolnička. Od té doby se změnilo mnohé, snad až na radost, kterou nám společné zpívání stále přináší. S naším současným sbormistrem, Janem Duškem, jsme se dali dohromady v září 2023. Tehdy nahradil našeho předchozího sbormistra Tomáše Votavu, který nás vedl předchozích 10 let. Kromě pravidelných zkoušek jezdíme na vícedenní soustředění mimo Prahu, kde vedle sborové práce dochází k intenzivnímu stmelování kolektivu. V současné době je možné SMIX slyšet naživo na některém z letních či zimních koncertů, na které jste všichni srdečně zváni. 

Promo fotografie ke stažení zde.


Repertoár

Náš sborový repertoár je velmi rozmanitý, obsahuje pestrou škálu skladeb různých hudebních období a žánrů, navíc neustále pilně pracujeme na jeho rozšiřování. Již nyní obsahuje více než 100 skladeb z období renesance (Donato, Morley, Gastoldi, Gabrieli), baroka (Monteverdi, Černohorský), klasicismu (Mozart), romantismu (Dvořák, Brahms, Gounod, Grieg, Foerster) či impresionismu (Debussy). Největší prostor však dostává soudobá hudba, a to jak předních českých (Teml, Tučapský, Říha), tak i světových autorů (Whitacre, Gjeilo, Busto, Vila). Rozhodně ale nezůstáváme jen u klasiky.
Naše vystoupení rádi okořeníme neotřelými úpravami populárních a lidových písní (Night and Day, Just One of Those Things, Clementine, Love of My Life, Buttercup), popřípadě úpravami severských písní (Veret Tuli Mun Silimihini, Pust, Stormskärs Maja, Pseudo-Yoik).


Ochutnávka z našeho kmenového repertoáru: 


1.  Petr Eben (1929 - 2007): Cantico delle cretaure
2.  Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Komm, Jesu, komm
3.  Francis Poulenc (1899 - 1963): La blanche neige
4.  Antonín Tučapský (1928 - 2014): Five lenten motets
5.  Claude Debussy (1862 - 1918): Trois chansons
6.  Miroslav Raichl (1930 - 1998): Milování bez vídání
7.  Josef Říha (1934 - 2014): Missa brevis
8.  Giaches de Wert (1535 - 1596): Vox in Rama
9.  Giovanni Gabrieli (1557 - 1612): Gloria á 12 (Sacrae Symphoniae)
10.  Claudio Monteverdi (1567 - 1643): Vier Motetten fűr fűnf bis sechs Stimmen
11.  Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951): Sentimentální píseň
12.  Francis Poulenc (1899 - 1963): Quartre motets pour le temps de Noël
13.  Javier Busto (*1949): Ave Maria
14.  Eric Whitacre (*1970): Lux aurumque
15.  Ola Gjeilo (*1978): The Northern Lights


Sbormistr
Jan Dušek

Náš sbormistr, mimo jiné i skladatel a klavírista, s námi začal zkoušet v roce 2023. Jeho hudební vzdělání začalo na konzervatoři v Teplicích, kde se zaměřil na klavír a skladbu. Následně pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Hanuše Bartoně, kde v letech 2004 až 2009 dokončil své magisterské studium a v roce 2012 i doktorandské studium téhož oboru. Od té doby působí jako odborný asistent na katedře skladby Hudební fakulty této prestižní instituce.


Členové

Soprán

Alžběta

Karolína

Klára

Kristýna

Lenka

Alt

Anežka

Anežka

Gabriela

Jana

Tenor

Filip

Honza

Martin

Ladislav

Bas

David

Michal

Tomáš