SMIX

Pěvecký sbor SMIX

SMIX logo

Pěvecký sbor SMIX

Smíšený sbor, původně “Beze jména”, vznikl v létě 2011. Většina členů měla již předchozí zkušenost se zpěvem v dětském sboru. Od té doby se změnilo mnohé, snad až na radost, kterou nám společné zpívání stále přináší. S naším současným sbormistrem, Tomášem Votavou, jsme se seznámili na základě vystoupení ve Dvořákově síni Rudolfina a po společné domluvě jsme v září 2012 zahájili spolupráci. Jeho profesionální přístup k vedení sboru nás motivuje a posouvá kupředu. Nový název vzešel z dlouhých společných debat a od konce roku 2012 si neřekneme jinak než SMIX. Kromě pravidelných zkoušek jezdíme na vícedenní soustředění mimo Prahu, kde vedle sborové práce dochází k intenzivnímu stmelování kolektivu. V současné době je možné SMIX slyšet naživo na některém z letních či zimních koncertů, na které jste všichni srdečně zváni. 

Promo fotografie ke stažení zde.


Repertoár

Náš sborový repertoár je velmi rozmanitý, obsahuje pestrou škálu skladeb různých hudebních období a žánrů, navíc neustále pilně pracujeme na jeho rozšiřování. Již nyní obsahuje více než 100 skladeb z období renesance (Donato, Morley, Gastoldi, Gabrieli), baroka (Monteverdi, Černohorský), klasicismu (Mozart), romantismu (Dvořák, Brahms, Gounod, Grieg, Foerster) či impresionismu (Debussy). Největší prostor však dostává soudobá hudba, a to jak předních českých (Teml, Tučapský, Říha), tak i světových autorů (Whitacre, Gjeilo, Busto, Vila). Rozhodně ale nezůstáváme jen u klasiky.
Naše vystoupení rádi okořeníme neotřelými úpravami populárních a lidových písní (Night and Day, Just One of Those Things, Clementine, Love of My Life, Buttercup), popřípadě úpravami severských písní (Veret Tuli Mun Silimihini, Pust, Stormskärs Maja, Pseudo-Yoik).


Ochutnávka z našeho kmenového repertoáru: 


1.   Giaches de Wert (1535 - 1596): Vox in Rama
2.   Giovanni Gabrieli (1557 - 1612): Gloria á 12 (Sacrae Symphoniae)
3.   Claudio Monteverdi (1567 - 1643): Vier Motetten fűr fűnf bis sechs Stimmen 
4.   Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951): Sentimentální píseň
5.   Claude Debussy (1862 - 1918): Trois chansons
6.   Francis Poulenc (1899 - 1963): Quartre motets pour le temps de Noël
7.   Antonín Tučapský (1928 - 2014): Five lenten motets
8.   Josef Říha (1934 - 2014): Missa brevis
9.   Javier Busto (*1949): Ave Maria
10.  Eric Whitacre (*1970): Lux aurumque
11.   Ola Gjeilo (*1978): The Northern Lights  


Sbormistr
Tomáš Votava

Náš sbormistr, mimochodem přímý potomek hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby, vede naše hudební kroky již od roku 2012. Hudba je však jeho životem od dětství. Studoval klavír u Věry Svárovské, byl dlouholetým členem Dětského pěveckého sboru Československého (později Českého) rozhlasu pod vedením sbormistra Čestmíra Staška. Kromě působení v našem sboru je již od roku 2000 také uměleckým vedoucím Komorního sboru Tomáše Votavy, se kterým získal řadu prestižních ocenění (zlatou medaili z mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc, hlavní cenu prof. Václava Matouška a cenu Da camera pro nejlepší komorní sbor na Mezinárodním sborovém festivalu hudebního romantismu). Pravidelně se účastní významných mezinárodních sborových projektů a jako zpěvák spolupracuje s předními evropskými pěveckými sbory (Chamber Choir of Europe, EuroChoir, Voices of Europe a Revoice International Vocal Ensemble). Mimo svou sborovou činnost se věnuje také hře na klavír a skladbě, působí jako vysokoškolský pedagog a je odborníkem na autorské právo. 


Členové

Soprán

Alžběta

Karolína

Klára

Kristýna

Lenka

Alt

Anežka

Jana

Tenor

Filip

Honza

Martin

Bas

David

Michal

Tomáš